Activities that worked well in the class : - )

Hello everyone, here we can share good links and ideas to improve our lessons during our practice and future teaching profession. Please, write in Czech or in English. Thank you : - )

Škoda, že se sem nedají vkládat obrázky: mně fungovala tato aktivita: žáci si sami vytvoří křížovku - a to tak, že my jim napíšeme tajenku (do sloupce) - a oni, vodorvně vymýšlejí slova,která by do tajenky pasovala - podle obtížnosti, jakou chceme dosáhnout, můžeme vymyslet více variant: například - slovo musí daným písmenem začínat, končit, dané písmeno (potřebné pro rajenku) musí být urostřed slova, můžeme použít slovíčka z určitého okruhu, který chceme procvičovat: například: furniture, house, animals, atd. Pro zvýšení motivace můžeme např. prvních 5 žáků odměnit jedničkami....pokud mají samozřejmě slovíčka správně napsaná....

Inca: díky za tip, dobrý nápad a určitě vyzkouším! Jak dlouho by tato aktivita měla zabrat?
My jsme na prvním stupni(praxe v květnu 2012) při učení se slovíček - food, fruits and vegetables - vytvářeli koláž. Dětem jsem předkreslila nákupní košík a ony měly doma přes víkend čas do košíku nalepit nebo namalovat cokoli je napadlo. V pondělí jsme pak hráli hru "I went shopping and I bought"... Ačkoli ještě příliš neznaly gramatiku minulého času, naučila jsem je tuto frázi, vysvětlila, co znamená a ony pak podle svého košíčku popisovaly, co nakoupily. Šlo mi o slovíčka, ne o gramatiku.

Křížovka nám trvala tak maximálně 5-6 minut - i se společnou kontrolou, víc ne... Je dobré to nechat tak dlouho, dokud to žáky baví, a jsou ochotní a motivovaní vymýšlet slova... Je ideální zařadit tuto aktivitu, když už dobře znají slovíčka z daného okruhu, a je potřeba s nimi procvičit spelling - pozná se podle toho i to, kdo si slovíčka opakoval, a kdo ne - protože pokud se zadá jen určitý okruh - například "my house", jsou nuceni pozpomínat si zpaměti všechna slova z daného okruhu (my jsme jim nedávali žádnou nápovědu). Potom jsme řekli,ať ti první utvoří řadu, až budou hotoví, a kontrolovali jsme - ostatní se mohli přidávat, protože se občas stalo, že kvůli špatnému spellingu byl někdo vyřazen - tím pádem i ti pomalejší byli pořád motivovaní, aby úkol dokončili - a navíc tam nebyl chaos že by se děti hádaly, kdo dřív zvedl ruku, atd - protože prostě stáli v řadě... - Při společné kontrole se pak osvědčilo "elicitovat" i jiné varianty - například jiná slovíčka z daného okruhu - a tím se zase účastnilo více lidí, a procvičili si více slov, které znali... : - )

Zdravím, dnes se mi osvědčila velice prostá, až trivální aktivita, která mi pomohla zvýšit pozornost a koncentraci studentů. V rámci dlouhodobé a průběžné přípravy studentů na státní maturitu, jsem chtěla, aby se studenti zdokonalili ve schopnosti popsat fotografii. Studenti fotografie obvykle popisují buď jako jednotlivci vyzvaní učitelem (tím pádem ale pozornost ostatních upadá), nebo ve dvojicích (což může sklouznout k popisu v češtině, mohou se objevit jazykové chyby, které lze špatně podchytit apod.). Zvolila jsem tedy jinou metodu: Studenti dostali krátký čas na prostudování fotografie. Následně se všichni postavili a mohli se jednotlivě posadit až ve chvíli, kdy řekli jednu gramaticky a fakticky správnou větu, popisující fotografii. Ze studentů, obvykle ne příliš ochotných se dobrovolně prezentovat před třídou, se stali horliví dobrovolníci :-)

Super nápad..sama tuhle aktivitu ráda používám..ale spíš ve formě krátkého opakování slovíček nebo např. nepravidelných sloves na začátku hodiny..samozřejmě nikdo nechce zůstat stát poslední :) velké plus vidím v tom, že správně odpovědět a posadit se může v danou chvíli jen jeden z nich, ale zároveň v danou chvíli všichni stojící musí přemýšlet nad správnou odpovědí..u popisu obrázků je to ještě výraznější..žáci si vlastně sami popíší skoro celý obrázek, aniž by si to uvědomili :) jediné negativum vidím v tom, že ti co se posadí hned na začátku snadno přestanou dávat pozor..

Ahoj všichni.
Chci se s vámi podělit o jednu myslím docela dobrou aktivitu. Můžete tak s žáky procvičit minulý čas prostý. Vytvořila jsem něco jako mapu dějů, aktivit, které nějaká vymyšlená postava během dne prožila. Vezmete A4 a napíšete úplně nahoru jméno člověka. Třeba Tom. Dáte to jméno do bublinky a z té bublinky nakreslíte dvě šipky. Jednu směřující doleva, jednu doprava. Obě šipky vedou k jiné bublince s dalším textem. V jednom je např.: wakes up at 6 a.m., ve druhé může být oversleeps. Z každé z těch dvou bublinek vedou zase další šipky k jiným bublinkám, kde jsou popsány dějě v přítomném čase prostém. Jako třeba has cereals for breakfast, forgets his homework at home, decides to drive by bus to another city, může tam být cokoliv. Rozdělila jsem asi 15 člennou třídu do tří skupin. Smysl byl v tom, že každá ta skupina si mohla vybrat co Tom ten den prožije. Potom měli ty věty přepsat do minulého času prostého a přečíst je ostatním. Nevýhodou bylo, že jim tato aktivita trvala hodně dlouho, takže jsem pak s nima už nestihla nic jiného. Pošlu vám svůj "worksheet" :-) na navajo. Potom jsou samozřejmě na internetu různé stolní hry na procvičení minulého času prostého. To také používám. Jenom je dobré mít v zásobě nějaké cvičení, které můžete rychle hodit těm, kteří se skupinovou prací skončili dřív....aby nezlobili :-) Zatím se mějte pěkně. Anet.

Anet, to je taky skvělé...a mohla bys sem (nebo i na navajo) - poslat nějaké odkazy, kde se dají stáhnout ty stolní hry? Díky moc : - ) Inca - (incognito : - )

Péťo, to je super nápad!!!! díky moc :-) zkusím v šesté třídě :)

Ahoj všem, přeji hezké ráno :)
vymysleli jsme s dětmi v šesté třídě hru na procvičování přítomného času průběhového. Vytvořili týmy, já jsem poskytla kartičky s různými aktivitami (jump, brush your teeth...) a jeden z žáků musel předévst třídě, co měl na kartičce. Pokud tým věděl, musel říct gramaticky správně celou větu (She is burshing her teeth). Za správnou větu byl tým odměněn body. Pokud tým řekl správně jen část věty, dostal šanci druhý tým, který mohl větu opravit a tím bodíky ukrást. Ponděcovalo to soutěživost a přesně, jak tu zmínila Péťa - najednou jim nevadilo předvádět se před třídou a pokud tým řekl větu špatně, ostatní se mohli zbláznit:-)
podobná aktivita se mi osvědčila v deváté třídě, kde jsme opakovali slovní zásobu Jobs, kde museli opět týmy říct správnou větu, a protože jsme procvičovali členy, tak jsem lpěla na jejich správném užití. Opět kartička s povoláním (a pilot) a žák to musel nějak předvést nebo anglicky popsat. Ostatní museli říct He is a pilot. Pokud řekli jen fragment nebo větu bez členu, tak jsme dali šanci dalšímu týmu. Při této aktivitě je ve třídě obvykle hluk, za což mě kolegové nemají rádi :), ale žáci to vítaji ;)
Nemáte někdo tip na procvičení possessives? dík ;)

: - ) Je to podobné jako hra - "kufr" - jak to bývalo dřív v televizi :- )

Zdravím. Ráda bych se s Vámi podělila o úspěšnou aktivitu, kterou si žáci procvičí probíraný gramatický jev. Mám aktuálně vyzkoušeno na stupňování přídavných jmen, ale dovedu si představit i u minulého času (pravidelná/nepravidelná slovesa), minulého/předpřítomného času, prostého/průběhového apod.
1. Vybereme, popřípadě vytvoříme souvislý text, ve kterém je vysoká frekvence žádaného gramatického jevu. Délku textu volíme podle věku žáků (pro mladší stačí několik vět, pro starší klidně dvacet). Gramatický jev nahradíme mezerami, za než napíšeme do závorky slovo (přídavné jméno/sloveso), které se má doplnit - klasický gap-fill.
2. Text nakopírujeme podle počtu skupin žáků, které chceme vytvořit - jedna kopie pro 1 skupinu. Je velmi vhodné použít větší font textu (např. 14).
3. Žáky rozdělíme do skupin. Do každého z rohů učebny (případně na jiná různá místa) rozmístíme kopie textu. Každá skupina má určenou svoji kopii, kterou bude používat. Před zahájením aktivity žáky seznámíme s případnými novými slovíčky v textu (mělo by jich tam být ale minimum, ideálně žádné).
4. Jeden žák z každé skupiny běží od své lavice ke kopii, snaží se zapamatovat (a doplnit gramaticky správným tvarem) část textu. Následně běží zpět ke své skupině, text nadiktuje zapisovateli. Žáci se v úlohách střídají - každý chvíli zapisuje, chvíli běhá ke kopii, chvíli kontroluje zápis.
5. První skupina, která má text opsaný a správně doplněný, dostane malou jedničku. Pokud má chybu v gramatice, šanci má další skupina v pořadí. Aktivitu necháme dokončit všechny skupiny, poté text společně přečteme a zkontrolujeme.
Pozn. V případě dyslexie či dysgrafie některých žáků, pracují tito ve skupině jako "vrchní kontroloři" - nezapisují, ale mají za úkol kontrolovat gramatickou správnost zapisovaného textu.

Ahoj Péťo. Díky, zkusím to s nepravidelnými slovesy :-).

Abeceda
Mám třetí třídu, kde je hodně „dys“ dětí, a zrovna se učí abecedu. Tak vymýšlím různé taktiky, jak jim to usnadnit… K této aktivitě jsem částečně našla inspiraci na internetu, a částečně si ji upravila sama. Písničku „ABC“ umí zazpívat bez problému, ale jakmile mají písmenka přečíst – (dokonce i řadu po sobě jdoucích písmenek) – dělá jim to některým problém, pokud si to nezazpívají, nebo neodpočítají. Dokonce, i když diktuju písmenko „a“ (ei) – občas si nevybaví, že je to hned to první písmenko v abecedě… A tak jsem jim připravila takovou pomůcku:
1)– stáhla jsem z internetu obrázky různých zkratek – a jejich log – jako například: HBO, GPS, E.T., SMS,O2, ICQ, OK, DVD, FBI, atd. – je opravdu ideální stáhnout konkrétní loga a barevně– ne je pouze přepsat – protože děti je mají zafixované vizuálně, a líp se jim to pamatuje. Navíc se jich zároveň můžete ptát: co je to FBI, k čemu slouží GPS….? A už máte do výuky zakomponované i mezipředmětové vztahy…
(Zkratku CNN – nedoporučuji pro dyslektiky použít, protože její logo má propojená písmenka N – a dětem by se to molo plést…)
2)Potom jsem vymyslela slova (nebo jména) na písmenka, která se často dětem pletou: např: /:dži:/ X /džei/ - Giselle,X Jane – vždy jsme si ta jména přečetly…., Cindy, Amy, Eve - /i:/ , Irene /ai/….//Nebo se místo jmen můžou použít slovíčka – podle toho,co znají: např. giraffe atd…
3)Potom ještě měli tabulku celé anglické abecedy (z fonetickou výslovností v závorkách), a tam jsem jim rozdělila písmenka do skupin, podle výslovnosti – a ty jsem vždy vybarvila odlišnou barevnou pastelkou: např: /si:/,/di:/, i:/, /dži:/atd.,…oranžově, /kju:/, /ju:/, /dabl ju:/ zeleně, atd.
Tyto vzorové tabulky měli vybarvené před sebou – a pak si losovali zamíchané kartičky s písmenky - na kartičkách byla písmenka napsaná už bez fonetické výslovnosti, ale jako nápověda byla napsaná danou barvou, podle vzorové tabulky….
Už se v tom zlepšili…. A páté třídě, která teď taky opakuje abecedu, a už psala diktát na spelling – to taky pomohlo – těm jsem rozdala jen obrázky s jednotlivými logy a jmény….SNAŽILA JSEM SE DÁVAT ASPOŇ DVA PŘÍKLADY NA JEDNOTLIVÁ PÍSMENKA – každý si tak mohl vybrat, co se mu lépe pamatuje, buď logo, nebo jméno : - )

Až budu moct, pošlu k tomu nějaké materiály na navajo:-)

Prcvičování „can“ + „can’t“
Nejdříve jsem si vytiskla několik obrázků, které znázorňovaly slovíčka, která jsem s vazbou „can“ a „can’t“ chtěla použít: např: play the piano, play the violin, sing, swim, dive, ride a horse, ride a bike, speak French…atd – na některých obrázcích byli záměrně holky (ženy), na některých kluci (muži), a na některých více lidí, na některých zvířata… – aby byli nuceni použít: he, she, they, it…
Na tabuli jsem napsala příkladovou větu:
What can he do?
He can swim.
Pak jsem jim ukázala jiný obrázek, s jinou činností, a oni museli podle vzoru odpovědět. Potom jsem ale vždy vyvolala k tabuli například celou řadu u okna, před tabulí vytvořili řadu, každý si vzal jiný obrázek, a už se oni ptali místo mě – např: What can they do? – a ten, koho vyvolali, odpověděl: They can sing. – JE DOBRÉ, KDYŽ JE VZOROVÁ VĚTA STÁLE NA TABULI, TAK, ABY NA NI MĚLI VŠICHNI VÝHLED….
……………………………….
Druhá část této kavity byla zaměřená na procvičení krátkých odpovědí:
žáci se měli ptát: Can you swim?
A odpovídat: Yes, I can. / No, I can’t.
Procvičili jsme to pomocí aktivity: „searching for twins“ POZOR – MUSÍ BÝT SUDÝ POČET ŽÁKŮ, POKUD NE, JE TŘEBA, ABY SE ZAPOJIL I UČITEL - každý si vylosoval papírek – na kterém byly obrázky dvou aktivit – papírek byl přeložený tak, aby nebylo vidět, co tam je – a žáky musíte upozornit na to, že nesmí nikomu ukazovat, co si vylosovali. Cílem bylo chodit po třídě, a najít své dvojče – to znamená, že vždy jen 2 lidi měli na papírku obě aktivity stejné. Museli se tedy ptát, podle toho, co měli na obrázku: např. Can you swim? Yes,I can. Can you ride a horse? – a museli získat 2x odpověď: Yes, I can.
…………………………..
Pak je ještě dobré – v rámci kontroly – nespokojit se s tím, že vám ukážou, že mají stejné obrázky, ale znovu se jich zeptat: What can you do? – A oni musí říct: We can swim and dance – tím si opět procvičí předchozí vazbu….
……………………………….
Pozor, zrovna s touto skupinkou jsem musela některé hlídat, aby se opravdu ptali, podle pravidel – protože někteří měli tendenci obrázky si ukazovat, nebo mluvit česky….. tyto lidi jsem si ale pak vyvolala zvlášť, a museli se znovu zeptat před celou třídou… Myslím, že taky zabere upozornění, aby si vážili toho, že můžou hrát hry….to pak začnou zase pracovat, a podle pravidel…. 
…………………………….
Podobná hra: „searching for twins“ – se mně osvědčila i na procvičování vazby: „What are you vearing ?“ Děti dostaly každý obrázek POSTAVIČKY, oblečení na ní se buď v něčem lišilo, nebo se lišilo barvami – tak se to dá krásně propojit – děti se potkávaly, a museli se ptát: A:What are you wearing? B: „I am wearing a yellow shirt, blue jeans and brown sandals. What are you wearing?“ A: I am wearing a yellow shirt, blue jeans and black sandals…“
……………………………….
Určitě by se podobná aktivita dala napasovat i na jiné gramatické jevy: např. se chystám, že ji zkusím použít u „Have got“ – What animals(pets) have you got? – I have got a cat, a dog and a rabbit….
Nebo: What‘s your favorite animal…? My favorite animal is….
………………………………
Teď mě zrovna napadlo, že by se to dalo použít i takto: What colour do you like? – a žáci by si například zvolili 3 barvy – zvolili by si je sami - a pak by ve třídě hledali, jestli k sobě najdou někoho – i více lidí, kteří si zvolili tytéž barvy…
POKUD VÁS NAPADNE NĚJAKÁ DALŠÍ ZAJÍMAVÁ VARIACE, URČITĚ NAPIŠTE : - )

Zdravím. Chci se podělit o aktivitu, která je podle mě docela jednoduchá. Dá se s ní procvičit minulý čas prostý, ale možná i jiné. Připravíte si doma papírky. Ideálně tak půl A4. Na jednu stranu napíšete otázku, např.: "Do you like swimming?" Na druhou stranu záměrně napíšete odpověď, která se k té otázce nehodí, např.:"Yes, I do. I love reading." Tyto papírky rozdáte každému žákovi ve třídě. Když tedy jeden dostane papírek s touto otázkou:"Do you like swimming?" musí chodit po třídě a ptát se ostatních. Jeden ze spolužáků, nebo spolužaček má totiž na svém papírku odpověď, která k tomu pasuje. Zároveň však musí poskytovat odpovědi ostatním. Tato aktivita je trochu těžší na přípravu. Musíte dát pozor, aby na každé kartičce byla z jedné strany otázka a z druhé strany odpověď, která k ní nepasuje. Zároveň ale musíte dát pozor na to, aby na jiné kartičce byla odpověď, která k tomu pasuje. Potom, co děti najdou správnou odpověď, musí si otázku i odpověď zapsat do sešitu. Následuje společná kontrola. U této aktivity je dobré, že se při ní děti hýbou, musí vstát z místa a projít se, aby našli správnou odpověď. Pokud je ve třídě lichý počet žáků, musíte hrát taky :-) a nezapomeňte těsně před rozdáním kartičky pořádně promíchat, aby se vám nestalo, že správnou odpověď dostane soused. Pak by to bylo příliš jednoduché :-)

Další aktivita, která se mi osvědčila bylo prostě hraní lodí. Jenomže místo souřadnic nahoře napíšete tyto výrazy: I'm, You're, He's, She's, They're atd. Místo souřadnic po straně napíšete třeba: hungry, pretty, clever, cokoliv co znají. A to je vše. Jak se žáci strefují do políček místo zadávání souřadnic jako třeba A1 řeknou I'm hungry. Je potřeba mít pro každého dvě tabulky. Do jedné si zakreslí lodě, do druhé si budou zapisovat zásahy, nebo místa, kde ten druhý žádné lodě nemá. Je třeba dát pozor, aby vám opravdu vyslovovali zkrácené tvary. Pravidla lodí najdete na http://brainking.cz/cz/GameRules?tp=46 a na http://lada.chytrackova.sweb.cz/hry/lode.htm. Mějte se pěkně. Anet.

Ahoj - tedy holky, to jsou super věci co tu píšete, často si přijdu bez nápadu, ale stačí se připojit sem a tady je to jak ve studánce inspirace :) Díky moc!!!!
Já mám zase něco na present continuous - udělala jsem kartičky, které si žáci tahají a podle nich musí kreslit na tabuli (variace pantomimy). Je to docela legrace, jen časově náročné. Doporučuji mít tak max 5 kartiček, víc ne. Ale je u toho hodně smíchu a opět přijímám jen gramaticky správnou větu, tudíž je-li na kartě psáno "They're swimming', tak žák musí nakreslit více postaviček a pod.
Další aktivita je na Have got - otázky, kladné a záporné věty a procvičování slovíček - rodina. Je to Mix and Mingle - Find someone, who... a teď na handoutu mají otázku A-D, tabulku, do které mají doplnit svého spolužáka. Otázky jsou ve zněnÍ Find someone, who... has got any cousin; has got any niece or nephew; has got any brothers or sisters. Musí tedy přetvořit otázku na Have you got...a pak při zpětné vazbě musí zase použít tvar pro 3.osobu. Poměrně náročné je donutit ty moje deváťáky zvednout zadek a mluvit anglicky, ale ve finále to dopadlo moc dobře.
Nemáte někdo nápad na present perfect? Něco co fakt osloví?
Díky moc!

Ahoj, ráda bych přispěla aktivitou, na kterou jsem během své praxe narazila. Jedná se o způsob procvičování anglického hláskování a je vhodný pro všechny věkové skupiny (neurazí ani dospělé). Na malé papírky napíšeme jednotlivá písmena anglické abecedy, pro slabší skupiny můžeme z druhé strany napsat výslovnost. Papírky složíme a dáme do krabičky nebo pytlíčku. Děti si vymyslí a zapíšou jakékoliv slovo např. na pět písmen. U úplných začátečníků může být slovo české, u těch, kteří to zvládnou, ideálně anglické. Je jedno, jestli se jedná o sloveso, podstatné jméno nebo jiný slovní druh. Je důležité, aby v této fázi učitel zkontroloval všechna slova, která děti zapsaly, aby v nich neměly chyby. Jedno z dětí (popř. poprvé učitel) losuje postupně písmenka z krabičky/pytlíku, děti si tyto hlásky ve svém slově škrtají. Kdo první vyškrtá všechny hlásky ve svém slove, zavolá "Bingo!", učitel zkrotroluje a žák se stává vítězem. S losováním písmen pokračujeme, dokud hru nedokončí všichni žáci.

Ráda bych se podělila o následující aktivitu..téma hodiny bylo: be a detective. Skupinu jsem rozdělila na dva týmy, uvedla jsem to tak, že to jsou dvě skupiny detektivů, které mezi sebou soupeří, kdo dřív rozlouskne případ. Potom jsem jim nastínila případ. Celé kouzlo je v tom, že jim musíte dát klíčové informace, ale zároveň jim toho nesmíte říct moc, aby měli co vyšetřovat. Jejich úkolem je ptát se vás na otázky, vy odpovídáte ano/ne.
Případ si vymyslete opravdu podrobně, ať vás nepřekvapí žádná záludná otázka :)
Např: řeknete jim, že se v obýváku v louži našla mrtvola. Řešení případu je, že mrtvola je ryba, jejíž akvárko stálo u otevřeného okna, když foukl vítr, akvárko spadlo, rozbilo se a ryba se udusila..(ten je docela jednoduchý)
Nebo jim řeknete: on promluvil, ona zemřela. Musí přijít otázkami na to, že oba jsou cirkusoví artisté, provádějící číslo vysoko nad hlavami diváků. On má v zubech tyč, na které ona visí. Během představení začne hořet a on chce upozornit přihlížející diváky, proto na ně zakřiči. Tím pouští tyč z úst a ona padá z výšky dolů. (ten už je složitější a zabere víc času)
Fantazii se meze nekladou:) dají se najít příběhy i na internetu..potom je důležité upozornit žáky, že pokud někdo příběh zná, měl by to v rámci fair play přiznat, a mít raději připravené příběhy dva..

Ahoj všichni! Je super kolik se tu poslední dobou vyrojilo zajímavých nápadů a aktivit, takže se také pokusím skromně přispět se svými aktivitami, potažmo hrami, které v mých třídách téměř vždy slavily úspěch ;-) Jednou z těchto her byly "lavice", kde třídu rozdělíte do dvou velkých skupin (děcka většinou automaticky vytvoří skupiny "boys" vs. "girls" :-) ) a tyto skupiny v zadní části třídy utvoří dvě řady. Z každé řady se utvoří soutěžící dvojice, která se postaví do uličky vedle lavic v poslední řadě. Rozhodčí této hry (většinou vyučující nebo to může být i některý ze žáků) pak v češtině vysloví nějaké slovíčko z právě probíraného i staršího okruhu slovní zásoby a ten kdo z páru soutěžících nahlas vysloví jako první správný výraz v Aj (samozřejmě kontrolujeme i výslovnost) postupuje o jednu řadu lavic dopředu. Ten ze soutěžícího páru který "dojde" až za první řadu lavic získává pro svůj tým bod (ten kdo ještě nedošel za první řadu zůstává na svém místě dokud danou metu nepřekoná) a tímto způsobem se prostřídají všichni členové obou týmů. Pokud je čas, žáci se mohou při soutěži prostřídat vícekrát. Když soutěžící vysloví správnou odpověď zcela současně o jednu řadu postupují oba. Získané body se na konci hodiny sečtou a je vyhlášeno vítězné družstvo. Touto hrou se nemusí procvičovat jen slovní zásoba, ale např. v 7. třídě se takto soutěžilo s nepravidelnými slovesy v min. prostém čase (buy - bought, eat -ate, make - made atd.). Pomocí této aktivity se vedle znalostí trénuje i celková bystrost a pohotovost žáků. Radou na závěr je (samozřejmá) nestrannost a spravedlivost rozhodčího a také si nenechte žáky příliš rozvášnit, protože týmy děvčat a chlapců to někdy berou jako boj na život a na smrt :-)
Nevím jak moc je tato aktivita (hra) "provařená", nechci jen nosit dříví do lesa, ale fakt je ten, že vždy slaví úspěch a funguje především jako osvěžující zakončení hodiny.
Have fun!

Aleš

Už je sice konec naší praxe, ale ještě vám popíšu jednu aktivitu, která, aspoň podle mě byla zajímavá – a myslím, že i dětem se líbila: podle internetu se to jmenovalo: „Guess what I have in my picture“ – ale já jsem si to nazvala - „telepathy“- myslím, že je to lepší, smysluplnější, a děti to více vtáhne „do hry“. A výhodou je to, že se dá použít snad téměř na vše, záleží na tom, co si vymyslíte, a může se použít jak u mladších tak u starších žáků:

Nejdříve procvičíte slovíčka – pomocí obrázků – které budou představovat to, co chcete cvičit, nebo mohou sloužit jako doplněk k frázím, které chcete procvičovat –(jak jsem to udělala já)

Konkrétní příklad: hlavním cílem bylo uvést a procvičit „have got“ –
Na tabuli jsem pod obrázky napsala příkladovou větu a odpovědi:
Have you got a cat?
Yes, I have. / No, I haven’t.

Potom, protože slovíček (zvířátek) v dané lekci bylo více, vybrala jsem prvních 5 a ty jsem očíslovala – pod obrázky jsem napsala čísla,(1-5) tak, aby to všichni viděli.

Potom jsem vyvolala jednoho žáka, a řekla mu: choose one of these – ukázala jsem na ta očíslovaná zvířátka. Potom jsem řekla: Now: Imagine, that you have got one of these animals. Poslala jsem ho za křídlo tabule, kde se schoval, a tam měl zapsat číslo zvířátka, které má. (Schválně jsem je nechala napsat číslo, protože pro mě bylo zatím důležité, aby znali jen výslovnost, ale pokud už chcete procvičovat i psaní, můžete je nechat, ať na zadní křídlo tabule to zvířátko anglicky napíšou.)

Pokud tabule nemá křídla, musíte to opravdu udělat tak, že žák napíše malým písmem číslo a rukou, nebo papírem nebo něčím jiným ho rychle zakryje – opravdu je tam důležité, aby ostatní nevěděli, co si ten před tabulí myslí – JDE TOTIŽ O TELEPATII – to dělá tu hru krásnou, a hlavně zajímavou – je to podle mě skvělý, smysluplný způsob, jak naučit děti fráze, nebo slovíčka, která chcete, a zajímavým způsobem.

Pak řeknete tomu před tabulí: imagine the animal in your mind, in your head, picture it in all detail – and send the message to you classmates. (nebo něco takového…)
Těm ostatním taky můžete říct a průběžně je povzbuzovat…concentrate… atd. Aby je to opravdu vtáhlo do hry. Now guess what animal he has got.

A pak už vyvoáváte: Petr - ask.
Žáci vědí, že si mohl zvolit jen například z pěti možností těch očíslovaných (je lepší to omezit, aby to nebylo zdlouhavé) – a na přeskáčku je vyvoláváte. Oni se ptají, podle vzoru na tabuli – (ten můžete později smazat) – a procvičují jak slovíčka, tak gramatiku. Je dobré použít třeba slovíčka známé a gramatiku novou, nebo slovíčka před tím dobře procvičit, ale záleží na skupince…..

Ten, kdo uhodne, vystřídá toho na tabuli, nebo se můžou střídat tak, jak to vy určíte…. – Když se trefí hned napoprvé – povzbuzujte – yes – that’s a great telepathy : - )

Po zkušenosti doporučuji mladším dětem dobře vysvětlit (znázornit) – co je to telepatie. Já jsem to udělala pomocí obrázku…který jsem komentovala…ale je dobré se jich zeptat, ať vám to vysvětlí i česky – aby dobře pochopily účel hry : - )

Se staršíma jsem tu hru nezkoušela, ale myslím, že by se jim taky líbila – každý si občas rád vyzkouší, jestli je dobrý telepat nebo ne : - )
Inspirace: internet + vlastní úprava.

Ahoj a dobrý večer, narazila jsem na skvělý článek plný tipů na to, jak rozmluvit žáčky, což je podle mého názoru to nejtěžší. Musí chtít, jinak s nimi nehneme, ale tipy z http://www.teachingenglish.org.uk/activities/speaking-activities nám to možná ulehčí ;) have a good evening!

Hello everybody, as far as I observed several lessons I gained two very interesting games.

1. Game: vocabulary/grammar practice
- what you need: cards with vocabulary or sentences in English, magnets/plastic gum and flappers
- you put the cards randomly on the blackboard/whiteboard and give the flappers to 2 pupils > pupils are asked to come to the blackboard/whiteboard > then you choose 2 pupils who will count the correct answers
- the teacher names the vocabulary or grammar sentences in the native language and pupils have to hit the right translation on the board with their flappers > who is quicker gets the point

Pupils loved that game. It's so simple and great idea for a revision.

2. Game: Grammar practice (practicing tenses)
- what you need: cards with verbs, two cubes
- you take one cube and put stickers with different personal pronouns on it, then you take the second cube and put stickers with symbols of positive/negative sentence and question on it
- you ask pupils to work in smaller groups (4-5) > they throw both cubes and take one card, they have to create a sentence in such a tense they are asked to > pupils are correcting themselves and the teacher walks around and helps them
- it is entertaining way how to practice some grammar items as well, it can be used every lesson just for 6 minutes

I have experienced it with 7.grade.

Posílám jednoduchou aktivitu pro představení se nové třídě. Na tabuli si před hodinou připravím hesla, která jsou zároveň informacemi o mně (hobbies, interests, favourite colour, name, town where I live etc-konkrétní věci samosebou). Žáci poté musí tvořit otázky tak, aby slova na tabuli byla odpovědí na tyto otázky (what´s your name, where are you from....). Žáci se tedy ptají, učitel jim pomáhá s tvorbou otázek pokud je potřeba a škrtá daná hesla z tabule. Je to interaktivní a jednoduchá forma k představení se na první hodině s novou třídou, dají se na to vymyslet další navazující aktivity, jako sestavení plného textu(Her name is......She is from.....) a procvičí se tím krásně otázky:)

http://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE

Vážené kolegyně a kolegové, zasílám bezkonkurenční výukový materiál, který se dá využít několika způsoby a stane se trhákem vašich hodin:) (aneb legrace není nikdy dost a lišek taky ne). Tento materiál lze využít k procvičení animal noises, či k osvojení slovní zásoby částí těla zvířat, jako motivační video k tématu "talking about your interests", "environment", "hobbies". Zaručeně pobaví vás i studenty kterékoli věkové kategorie. V mých hodinách se osvědčil pre- teaching v podobě otázek kupříkladu what does the dog say? (cat, horse etc.) a doplnění filosofické otázky what does the fox say? studenti berou předaktivitu velmi vážně a snaží se anglicky vymyslet požadovaný zvuk s anglickým přízvukem, což je doprovázeno velice originálními nápady a vede k uvolnění atmosféry. Tato písnička lze využít k poslechu a doplnění daných zvuků či naopak zvířat, nabádá také k využití mimiky a gestikulace- lze doprovodit improvizovaným tanečkem a odvážnější učitelé si ji mohou se studenty také zazpívat. Pokud využijete zvukovou stranu videa lze navrhnout studentům vytvoření videoklipu k dané muzice, či prezentace z fotografií vyrobených studenty. Jako post- listening activity je možné udělat v rámci opakování zvířat brainstorming na téma- Zvuky kterých zvířat jsou pro nás neznámé a je možní doplnit domácím úkolem v podobě úvahy na téma " Kdybych mohl být zvířetem, byl bych................... protože.............."
Daná aktivita se osvědčila u studentů a slovní zásoba se jim jednoduše vryla do paměti, mohu tedy zhodnotit tento výukový materiál jako efektivní pomůcku, která se stane středem studentského zájmu hned po prvním poslechu a motivuje studenty k hlubšímu zájmu dané problematiky ( jazyka). Silně doporučuji si písničku poslechnout a vyzkoušet ji na svých hodinách a zároveň prosím o vaše názory a návrhy k aktivitám pre-listeningových či post-listeningových k této písni. Děkuji a doufám, že se bude hodit.

Zdravím všechny kolegyně a kolegy,

od své cvičné učitelky jsem odkoukala způsob, jakým zkoušet slovíčka.
Na slovíčka se vyvolá nebo dobrovolně přihlásí žák, který si poté ze třídy vybere dva
kamarády. Jeden z nich mu dává slovíčka na překlad a ten druhý mu na tabuli do tabulky zakresluje body
za správně řečená slovíčka. Plusem tohoto způsobu je samozřejmě to, že jsou během zkoušení zaměstnáni tři žáci,
což pomáhá pořádku ve třídě, obzvláště pokud je skupina malá.

Mějte se pěkně. :)

Hello všichni,

tak jsem odkoukala ještě jednu zajímavou techniku. Hodí se procvičování slovní zásoby všeho druhu, já sama jsem ji viděla s nepravidelnými slovesy. Studenti v páru dostanou větší množství papírků. Učitel/ka poté řekne slovo a studenti ho musí napsat na papírek. Poté jim je dána správná odpověď. Když mají oba dané slovo dobře či špatně, jdou papírky do banku. Pokud má dobře jen jeden student, bere bank. Vítězí ten, kdo má na konci opakování nejvíce papírků. Dle toho, co jsem viděla, tak je tahle soutěžní forma opakování u studentů velmi oblíbená a já ji rozhodně v některých svých hodinách použiji. :)

Mějte se,

Veronika

Ahoj,
používáte někdo při výuce gramatiky písničky? Docela se mi osvědčilo Don't worry, be happy na rozkazovací způsob.
A co je podle vás tak ideální "dávkování"?
Díky a mějte se
Míša R.

Ahoj Míšo,
já osobně jsem teď během praxe použila písničku zatím jen jednou na procvičování reported speech - Queen - The show must go on. V textu měli podtržených několik vět a jejich úkolem bylo je přepsat ve stylu "Freddie Mercury/He said (that)...", Myslím, že je to bavilo a bylo to příjemné zpestření, i když o Queenech už řada z nich nemá ponětí.
Zase bych jim ale písničky nedávala moc často, aby si nezvykli a nebrali to jako úplnou samozřejmost, ale tu dávku je podle mě těžké odhadnout. Nebo by mohli mít písničku za odměnu - když jim to půjde, stihnou úkoly rychle, atd.