Jak diskutovat s hospitovaným učitelem v rámci průběžné praxe

Milí kolegové didaktici a metodici,

zajímal by mě Váš názor (ať už z pozice hospitujících, tak z pozice hospitovaných) na náslechové hodiny na školách. Můj problém: je pro mě, jako vyučující předmětu průběžná praxe, velice nesnadné udržet korektní vztahy s učiteli SŠ, ke kterým chodíme na hospitace. Na jednu stranu jsem jim totiž velmi vděčná, že do jejich hodin můžeme se studenty na náslech vůbec přijít a při výuce je pozorovat, ovšem na straně druhé, ve velkém procentu případů jsou tyto hodiny bohužel až ukázkově "špatné". Na následném rozboru hodiny, pokud se ho hospitovaný učitel nezúčastní, studenti komentují, co viděli atd., ovšem pokud je učitel přítomen, není vůbec možné poskytnout mu jakoukoli negativní zpětnou vazbu, jelikož podruhé by nás už do své hodiny nepustil. Kamenem úraz se pak ale stává situace, kdy mají studenti v hodinách tohoto učitele svůj vlastní micro teaching výstup, ke kterému mají ode mě velmi jasné instrukce, co se týče cílů, kompetencí, aktivit atd., ovšem tento učitel mi po hodině dá velmi nelibě najevo, že předpokládal, že studenti "odučí" to, co jim zadal, neboli projdou cvičení 1-10 na přítomný průběhový jedno za druhým tak, jak to dělá on. Jsem bezradná, děkuji za komentáře.