Profil absolventa učitelského studia

Jaké znalosti a dovednosti by měl mít bakalář a jaké magistr?

upraveno

Milé kolegyně a kolegové, v Praze jsme slíbili, že připravíme materiály k diskuzi, z níž by se mohly vyvinout minimální standardy pro oborově didaktickou složku v přípravném vzdělávání učitelů cizích jazyků. Zde je tedy první nástřel - body, které by podle našeho názoru měl standard obsahovat.

Minimální standardy pro oborově didaktickou složku v programech učitelství cizích jazyků na českých VŠ

Komponenty standardů:
1. definice pojmů
2. stanovení rozsahu standardů (didaktika cizího jazyka, výukové praxe)
3. personální zabezpečení (garance, navrhneme, aby bylo nutno garantovat oborovou didaktiku vyučujícím s habilitací nebo alespoň PhD v oboru, což je didaktika cj., pedagogika nebo aplikovaná lingvistika – v posledním případě nutno doložit, že se nejedná o lingvistiku jako takovou, nejlépe podle tématu disertace).
4. Cíle
5. Obsah (doporučený seznam témat)
6. Kreditové hodnoty
7. Výstupy z učení

Budeme rády, když se k tomuto nástřelu vyjádříte a navrhnete případné doplnění nebo úpravy.

Světlana Hanušová, Michaela Píšová, Věra Janíková

Omlouvám se, v mém prvním příspěvku jsou nějaké technické nedostatky, bohužel když jsem se je pokusila upravit, vznikl příspěvek druhý. Ten by měl být v pořádku. Prosím administrátory, aby případně ten první odstranili . Děkuji.

Milé kolegyně,
před nějakým časem jsem se podílela na vzniku EPOSTLu, což je European Porfolio for Student Teachers of Languages. Toto portfolio vychází z European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference. Tento dokument můžete najít na adrese:
http://ec.europa.eu/languages/documents/doc477_en.pdf
Myslím, že to není minimální standard, ale je to zajímavý dokument, který vznikl v roce 2004 na podkladě zjištění z případových studií na univerzitách vzdělávajících učitele cizích jazyků.

Naďa Vojtková (KAJ PdF MU)

pridavam odkaz na text "competence and performance in language teaching" (autor jack richards). text se mi hodne libi a nabizi 10 oblasti kompetenci ucitelu cizich jazyku.

http://www.professorjackrichards.com/wp-content/uploads/competence-and-p...

gabriela kleckova
KAN FPE ZCU v Plzni

Měla by oborová didaktika patřit k přípravě studentů již v bakalářském programu? Jaký je váš názor?