Specifické problémy výuky cizích jazyků na konzervatořích

Nepovinný druhý jazyk, nepravidelná docházka, nedostatek motivace studentů, státní maturity

Jsou to i vaše problémy? Znáte jiné? Jak je řešíte?