Státní maturita z cizího jazyka: ano či ne a proč?

Jaké jsou vaše zkušenosti se státní maturitou?

Odpovídá náročnost  státní maturity požadované výstupní úrovni středoškoláka?

Měly by být zachovány dvě úrovně maturitní zkoušky?

Myslím, že podoba státní maturity z cizího jazyka je vcelku dobrá - všestranně prověřuje jazykové a komunikační schopnosti studenta. Určitě jsem pro zachování dvou úrovní, ale za předpokladu, že vysoké školy budou skutečně vyšší úroveň (alespoň v profilových předmětech) požadovat. Situace, která nastane letos (tj. jedna - pravděpodobně ta nižší - úroveň) je pro studenty gymnázií velmi demotivující. Na našem gymnáziu (šesti- a čtyřletém) je např. u druhých cizích jazyků obrovský rozdíl mezi maturanty čtyřletého a šestiletého cyklu - pro čtyřleté se jeví základní úroveň jako přiměřená, příp. o něco snadnější, ale úroveň vyšší velmi obtížná. "Šestiletí", pokud se rozhodnou maturovat na nižší úrovni, poslední rok nemusí dělat vůbec nic, a stejně maturitu zvládnou.