Tuzemská stáž - Univerzita Palackého, Olomouc

DATUM:                                16. – 21. 6. 2012

 

NAVŠTÍVENÉ MÍSTO:       Univerzita Palackého, Olomouc, katedra anglického jazyka a

                                                literatury, Pedagogická fakulta

 

 

 

Od 19. 6. do 21. 6. 2012 jsem absolvovala třídenní odbornou stáž na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na Katedře anglistiky a amerikanistiky při Filozofické fakultě jsem navštívila blokový seminář profesora Thomase Ingeho (Randolph-Macon College, Virginia, USA) „Faulkner and Film“ (19. – 21. 6. vždy od 13 do 17:30). Tento seminář proběhl v rámci projektu ESF Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru. Na katedře jsem měla schůzku s Emou Jelínkovou (21.6. dopoledne), se kterou jsem debatovala o spolupráci mezi katedrami anglistik na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Palackého (spolupráce mezi katedrami je téměř nulová), a o tom, jak jejich katedra řeší pokračování spolupráce se zahraničními kolegy po ukončení projektů a grantů.

V rámci projektu NEFLT jsme se na Pedagogické fakultě MU rozhodli zmapovat témata, která nás zajímají či tíží. Mezi tato témata patří:

·       

rozsah a formát bakalářských a magisterských státních zkoušek

·       

organizace pedagogických praxí, spolupráce s fakultními školami

·       

integrace předmětů při výuce

·       

práce s učitelským portfoliem EPOSTL (European Portfolio for Student Teachers of Languages)

Při návštěvě katedry anglistiky při Pedagogické fakultě  jsem na schůzce (19. 6. a 20. 6. dopoledne) s Josefem Nevařilem (vedoucí katedry), Světlanou Obenausovou a Zuzanou Bartsch Veselou nejdříve stručně představila projekt NEFLT, jeho náplň a cíle. Dále jsme si vzájemně představili formát bakalářských a magisterských státních zkoušek a sdíleli problémy spojené s realizací pedagogických praxí.

Pedagogické praxe jsou na Pedagogické fakultě UP organizovány Střediskem pedagogických praxí a jednotlivé katedry nemají na jejich organizaci vliv. Pedagogové nejsou s novým systémem praxí spokojeni, dřívější organizace dbala na provázanost praxí s didaktickými předměty.

Protože projekt NEFLT se zaměřuje na příklady dobré praxe, nebudu informovat o nešťastném řešení pedagogických praxí, ale popíšu zde formát státních zkoušek, který může být pro jiné jazykové katedry inspirativní. V příloze k této zprávě přikládám jednotlivá témata bakalářských a státních zkoušek, z nichž však není po přečtení patrno, jak zkoušky probíhají. Témata zkoušek vypadají na první pohled docela tradičně, všechny jsou vedeny v ústní formě před komisí, každý obor má vypsaných několik témat. Inovativní na nich je formát zkoušení. Lingvistická, literární i metodická témata jsou totiž u státních zkoušek vždy spojena s přímou aplikací.

U lingvistické části zkoušky si student zároveň s tématem vybere i text, na kterém své znalosti aplikuje. K textu se váže vždy jedno z hlavních témat, o kterém student mluví obšírněji, a potom několik podotázek, k nimž student v textu vyhledává vhodné příklady.

V literární části státních zkoušek jsou témata široce zaměřená (např. Viktoriánské období) a student neprezentuje téma pouze z literárního hlediska, ale propojuje jej s historickým kontextem a kulturou dané doby. Student má ke každému tématu načíst alespoň jednu beletristickou knihu a na ní ilustruje vybrané státnicové téma.

V metodické části státní zkoušky má student volně k dispozici i různé učebnice, na nichž vybrané téma demonstruje. K tomu může použít i příklady ze svého vlastního portfolia z povinné praxe, které musí ke státnicím donést.

 

 

 

                                                                          

 

 

 

Event date: 
Sobota, 16. Červen 2012 - 16:45 - Čtvrtek, 21. Červen 2012 - 16:45
Metodické centrum: 
Typ akce: 
stáž v ČR
Zaměření: 
metodika 3.stupeň
Cílový jazyk: 
anglický jazyk
Pořádající partner: