Učebnice AJ pro první stupeň

Jakou učebnici angličtiny na prvním stupni používáte a proč? Měli jste možnost výběru?

Jak jste se zvolenou učebnicí spokojeni?

Мне бы очень хотелось знать, какой учебник русского языка используют учителя в школе? Кто им посоветовал именно этот учебник? Довольны ли они учебником? Чтобы они хотели видеть в учебнике?