University of Malta

NAVŠTÍVENÉ MÍSTO:     University of Malta – U3E (University of the Third Age)

National Council for the Elderly

Association of Students of U3E

NAVŠTÍVENÁ OSOBA:   Carmen Depasquale – lektorka francouzského jazyka na University of Malta a na U3E

Helen Borg Bonnici – více-prezidentka National Council for the Elderly, členka Association of Students of U3E

Saviour Attard – tajemník National Council for the Elderly, člen Association of Students of U3E

 

SOUVISLOST S REALIZACÍ PROJEKTU:

-          zasíťování UJEP s University of Malta

-          výzkum seniorského vzdělávání na Univerzitě třetího věku v rámci University of Malta

-          výzkum problematiky seniorů obecně (postavení, sociální a finanční situace, možnosti vzdělávání, potenciální problémy a nástroje jejich eliminace, …)

(Malta vybrána z důvodu specifického přístupu k výuce cizích jazyků – dlouhé spojení s Velkou Británií, angličtina jako oficiální jazyk; historický kontext vývoje na Maltě obdobný s ČR – maltézština pod vlivem arabských jazyků (geografická poloha), velký vliv francouzštiny – období okupace území, anglický jazyk povinný od mladšího školního věku (v ČR v období komunismu ruský, za okupace německý)

VÝSLEDEK CESTY:

-          setkání s Helen Borg Bonnici: předání informací o organizaci a realizaci seniorského vzdělávání na U3E Malta a na U3V UJEP (pí. Borg Bonnici zároveň i studentkou kurzů seniorského vzdělávání), předání informací o činnosti National Council for the Elderly a jeho statutu a stanov

-          setkání se Saviorem Attardem: předání informací o finanční stránce organizace aktivit (včetně vzdělávacích aktivit) pro seniory, předání informací o dalších možnostech vzdělávání dospělých na Maltě a v ČR

-          setkání s Carmen Depasquale: předání informací o cizojazyčných kurzech pro dospělé na University of Malta, srovnání s U3E Malta, předání osobních zkušeností s vedením kurzů pro seniory na U3E Malta a U3V UJEP

navázání kontaktu s dr. Josephem Troisi – vedoucí centra Institute of Gerontology při University of Malta

Mgr. Iva Koutská
Event date: 
Sobota, 7. Duben 2012 - 8:45 - Neděle, 15. Duben 2012 - 8:45
Metodické centrum: 
Typ akce: 
zahraniční stáž
Zaměření: 
metodika neomezená věkem
Cílový jazyk: 
cizí jazyky
Pořádající partner: 
Česká republika
Zeměpisná šířka: 35.8801
Zeměpisná délka: 14.4443