Workshop „Drama ve výuce“ s ukázkou divadelního představení „Die Physiker“ od Friedricha Dürrenmatta

 

Workshop „Drama ve výuce“ s ukázkou divadelního představení „Die Physiker“ od Friedricha Dürrenmatta

 

Termín konání: 26. 04. 2012

 

Místo konání: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, učebna E313

 

Cílová skupina: učitelé NJ na SŠ a jazykových školách, vyučující germanistiky na VŠ

 

Dne 26. 4. 2012 se uskutečnil workshop určený pro vyučující JN na SŠ, JŠ a VŠ. Program workshopu byl zaměřen na možnosti využití dramatické tvorby ve výuce cizího jazyka. Úvodem do projednávané problematiky bylo divadelní představení Friedricha Dürrenmatta „Die Physiker“ v provedení studentů germanistiky FF OU pod vedením Doc. PhDr. Pavly Zajícové, PhD. Na realizaci uvedeného dramatu se významnou měrou podíleli také Mag. Marcus Bitterer, B.A. a Franciska Rauscher, M.A., kteří jako rodilí mluvčí v současně době pracující na KG FF OU výrazně přispěli k jeho zdárnému provedení. Po skončení divadelního představení následovala řízená diskuse, které se zúčastnili přítomní vyučující SŠ a VŠ. Zájem vyučujících se soustředil především na možnosti využití dramatizace textu jako vyučovací metody, na možnosti získání studentů pro realizaci divadelního představení a jejich následnou motivaci k nejlepším hereckým výkonům. V rámci diskuse proběhla výměna zkušeností vyučujících různých úrovní škol (VŠ/SŠ), zmíněna byla i otázka finančních možností realizace divadelních představení na školách. V závěrečném hodnocení vyjádřili vyučující spokojenost s programem workshopu a projevili zájem o další setkání na odborné úrovni.

 

Event date: 
Čtvrtek, 26. Duben 2012 - 9:00 - 13:00
Metodické centrum: 
Typ akce: 
workshop
Zaměření: 
metodika neomezená věkem
Cílový jazyk: 
německý jazyk
Jazyk semináře: 
německý jazyk
Pořádající partner: