Fórum

Fórum Témata Příspěvků Poslední
Žádné nové příspěvky
Díky aktivitě Akreditační komise konečně dochází k nápravě v oblasti dříve výrazně zanedbávané - oborové didaktiky se stávají rovnoprávnými vědeckými disciplínami s definovaným předmětem a výzkumnými cíli. Jedním z prvních úkolů pro celou akademickou obec bude v této oblasti vytvoření standardizovaného profilu absolventa učitelských studií. Tato diskuse by měla odrážet současný stav řešení tohoto problému a poskytovat skupině, která na standardu aktivně pracuje, nové podněty i zpětnou vazbu.
1 7
Žádné nové příspěvky
Problematika přípravy učitelů libovolného cizího jazyka na univerzitě; obsah, forma, zkušenosti, problémy a jejich řešení (například konkrétní předměty a jejich hodinové dotace, otázka praxí - náslechy, souvislé praxe atd.)
6 54
Žádné nové příspěvky
1 5
Žádné nové příspěvky
2 4
Žádné nové příspěvky
4 11
Žádné nové příspěvky
3 6
Žádné nové příspěvky
0 0 není
Žádné nové příspěvky
1 3
Žádné nové příspěvky
1 1