PhDr., doc. Renata Povolná, Ph.D.

Zaměstnavatel: 
PdF MU
Město: 
Brno
Telefon: 
+420-549496383
Role v projektu: 
vedoucí pracovník metodického centra
Aktivita: 
A3
A6
Region: 
Jihomoravský kraj
Profesní orientace: 
Docentura a doktorát v oboru konkrétních jazyků, germánské jazyky - současný anglický jazyk, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Výuka lingvistických disciplín (syntax, pragmatika) na Pedagogické fakultě MU. Výuka doktorandů na Pedagogické fakultě a vedení a zkoušení doktorandů na Filozofické fakultě MU. Zkušenosti z výuky na různých typech vysokých škol, examinátorka Britské rady. Výzkum v oblasti analýzy diskurzu se zaměřením na akademický diskurz (mluvený i psaný diskurz). Redaktorka lingvistického časopisu Discourse and Interaction.